Súbory cookie

 • Súbory cookie používame na správne zobrazenie obsahu a na uľahčenie používania stránky gfservices.sk. Ide o malé súbory uložené vo vašom zariadení. Tieto súbory pomáhajú webovej stránke zapamätať si informácie o vás, napríklad jazyk, v ktorom si stránku prezeráte, a stránky, ktoré ste už navštívili, čo sú informácie užitočné pri vašej ďalšej návšteve. Vďaka súborom cookie je pre vás prehliadanie stránky pohodlnejšie. Svoj prehliadač môžete nezávisle nastaviť tak, aby prijímal alebo blokoval súbory cookie. Neschopnosť prijímať súbory cookie však môže obmedziť výkonnosť stránky.

GDPR

 • Zásady ochrany osobných údajov na webovej stránke gfservices.sk

  Správa webovej stránky gfservices.sk sa zaväzuje dodržiavať zásady ochrany vašich osobných údajov na internete. Na ochranu poskytnutých údajov kladieme veľký dôraz. Naše zásady ochrany osobných údajov vychádzajú z ustanovení všeobecných nariadení Európskej únie o ochrane osobných údajov (GDPR). Účely, na ktoré zhromažďujeme osobné údaje, sú tieto: zlepšovanie našich služieb, komunikácia s návštevníkmi tejto webovej lokality, poskytovanie služieb súvisiacich so zameraním činnosti predmetnej webovej lokality a tiež na nasledujúce činnosti.

  Zhromažďovanie a používanie osobných údajov

  Osobné údaje zhromažďujeme a používame len vtedy, ak s tým dobrovoľne súhlasíte. Ak s tým súhlasíte, oprávňujete nás zhromažďovať a používať tieto údaje: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, . Zhromažďovanie a spracovanie vašich údajov sa vykonáva v súlade s právnymi predpismi platnými na území Európskej únie a Slovenskej republiky.

  Ukladanie, zmena a vymazanie údajov

  Používateľ, ktorý poskytol svoje osobné údaje webovej stránke gfservices.sk, má právo ich naďalej upravovať a vymazávať, ako aj odvolať svoj súhlas s ich použitím. Doba, po ktorú budú vaše osobné údaje uložené: doba potrebná na použitie údajov na hlavnú činnosť webovej stránky. V prípade, že sa používanie vašich údajov ukončí, administrátor stránky ich odstráni. Ak chcete získať prístup k svojim osobným údajom, môžete sa obrátiť na správcu stránky na adrese: info@gfservices.sk. Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť tretím stranám len s vaším dobrovoľným súhlasom, ak však už boli prenesené, nemôžeme tieto údaje zmeniť, ak sú už uvedené u iných organizácií, ktoré s nami nie sú prepojené.

  Používanie technických údajov pri návšteve stránky

  Pri návšteve webovej stránky gfservices.sk sa do databázy ukladajú záznamy o vašej IP adrese, čase návštevy, nastavení prehliadača, operačnom systéme a ďalšie technické informácie potrebné na správne zobrazenie obsahu webovej stránky. Na základe týchto údajov však nemôžeme identifikovať totožnosť návštevníka.

  Poskytovanie informácií deťmi

  Ak ste rodič alebo opatrovník a zistíte, že nám vaše deti poskytli osobné údaje bez vášho súhlasu, kontaktujte nás na: info@gfservices.sk. Naša služba zakazuje ukladať osobné údaje maloletých bez súhlasu ich rodičov alebo opatrovníkov.

  Používanie osobných údajov inými službami

  Táto stránka používa webové služby tretích strán, ktoré zhromažďujú informácie nezávisle od nás: Google Analytics , Google AdSense, . Zozbierané údaje môžu byť zdieľané s inými službami v rámci týchto organizácií a môžu byť použité pri personalizácii reklám v ich vlastnej reklamnej sieti. Používateľské zmluvy týchto organizácií si môžete prečítať na ich webových stránkach. Môžete tiež odmietnuť, aby sa tam zhromažďovali vaše osobné údaje, napríklad tu nájdete blokátor služby Google Analytics. neprevádzkujeme osobné údaje iným organizáciám a službám, ktoré nie sú uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Jedinou výnimkou je prenos informácií na základe zákonných požiadaviek štátnych orgánov oprávnených na takéto úkony.

  Odkazy na iné stránky

  Naša stránka gfservices.sk môže obsahovať odkazy na iné stránky, ktoré nie sú prevádzkované nami. Za ich obsah nenesieme zodpovednosť. Odporúčame vám, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov týchto navštívených stránok, ak sú na nich uvedené.

  Zmeny zásad ochrany osobných údajov

  Naša stránka gfservices.sk môže z času na čas aktualizovať svoje zásady ochrany osobných údajov. O všetkých zmenách vás budeme informovať uverejnením nových zásad ochrany osobných údajov na tejto stránke. Sledujeme zmeny v právnych predpisoch týkajúcich sa ochrany osobných údajov v Európskej únii a Slovenskej republike. Ak ste nám zverili svoje osobné údaje, budeme vás informovať o akýchkoľvek zmenách zásad ochrany osobných údajov. Ak boli vaše kontaktné údaje zadané nesprávne, nebudeme vás môcť kontaktovať.

  Spätná väzba, záverečné ustanovenia

  Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa zásad ochrany osobných údajov, obráťte sa na správcu stránky gfservices.sk, a to prostredníctvom: info@gfservices.sk, alebo použite kontaktný formulár uvedený v príslušnej časti tejto webovej stránky. Ak nesúhlasíte s týmito zásadami ochrany osobných údajov, nemôžete ďalej využívať služby stránky gfservices.sk. V takom prípade sa musíte vzdať možnosti navštevovať našu stránku.

Kontaktujte nás